Preloader
065 412 846

Работно време

Понеделник - Неделя
24:00 - 00:00

Дежурен телефон

7 days - 24 Hours
Image

Историята на здравното дело и в частност на болницата в гр. Никопол са взаимно свързани и пряко зависими от хода и последиците от Руско-Турската война (1877-1878).


Историята на здравното дело и в частност на болницата в гр. Никопол са взаимно свързани и пряко зависими от хода и последиците от Руско-Турската война (1877-1878). В началото на 1890 г. Народното събрание гласува кредит за създаване на околийска болница в гр. Никопол.


На 17 септември 1890 г. тя е открита в стара, неугледна постройка, намираща се в района на крепостта / з-д “Елия”/. На 12 април 1905 г. Върховния медицински съвет на България взема решение, с което одобрява плана за построяване на нова болница в гр. Никопол. През 1910 г. тя вече е готова и започва да функционира. През 1952 г. здравното заведение се премества в нова сграда, която се намира на брега на р. Дунав. Това е сградата, в която се помещава „МБАЛ-Никопол”ЕООД и в настояще.

Предмет и дейност на болницата: диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ; родилна помощ; диагностика и консултации поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения; диспансеризация.

“МБАЛ - Никопол” ЕООД е изградена от три функционално обособени блока съгласно изискванията на Наредба № 49/18.10.10г. на МЗ, както следва:

Консултативно-диагностичен блок;

Стационарен блок;

Административно-стопански блок.