Preloader
065 412 846

Работно време

Понеделник - Неделя
24:00 - 00:00

Дежурен телефон

7 days - 24 Hours
„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г. за нуждите на „МБАЛ-Никопол
Публикувана на:
„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-110/01.03.2021 г. за нуждите на „МБАЛ-Никопол

„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г. за нуждите на „МБАЛ-Никопол
Публикувана на:
„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г. за нуждите на „МБАЛ-Никопол

„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021за нуждите на „МБАЛ-Никопол
Публикувана на:
''Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-62/01.02.2021за нуждите на „МБАЛ-Никопол

„ Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-55/28.01.2021г. за нуждите на „МБАЛ-Никопол
Публикувана на:
„ Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-55/28.01.2021г. за нуждите на „МБАЛ-Никопол

„ Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-54/28.01.2021г. за нуждите на „МБАЛ-Никопол
Публикувана на:
„ Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-54/28.01.2021г. за нуждите на „МБАЛ-Никопол

„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-55/28.01.2021г. за нуждите на „МБАЛ-Никопол
Публикувана на:
„Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение №РД-11-55/28.01.2021г. за нуждите на „МБАЛ-Никопол

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. за нуждите на „МБАЛ - Никопол
Публикувана на:
Процедура по вътрешен конкурентен избор във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г.

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021 г. за нуждите на „МБАЛ - Никопол
Публикувана на:
Процедура по вътрешен конкурентен избор във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-164/29.03.2021 г.

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-163/29.03.2021 г. за нуждите на „МБАЛ - Никопол
Публикувана на:
Процедура по вътрешен конкурентен избор във връзка със сключено Рамково споразумение№ РД-11-163/29.03.2021 г.

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021 г за нуждите на „МБАЛ - Никопол
Публикувана на:
Процедура по вътрешен конкурентен избор във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-158/26.03.2021 г

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г. за нуждите на „МБАЛ - Никопол
Публикувана на:
Процедура по вътрешен конкурентен избор във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г.